Sjednica Skupštine UUDRH, 11.03.2013. – Poreč

Novosti
Dana 11. ožujka 2013. godine u Poreču, sa početkom u 17.30 sati u hotelu Valamar Dijamant održati će se sjednica Skupštine Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske.

Dana 11. ožujka 2013. godine u Poreču, sa početkom u 17.30 sati u hotelu Valamar Dijamant održati će se sjednica Skupštine Udruge učeničkih domova Republike Hrvatske. U nastavku možete preuzeti materijale potrebne za rad.

Predlaže se slijedeći
Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane 30.svibnja 2012. Mali Lošinj.

2. Izviješće o radu UUDRH za 2012. godinu.

3. Izviješće predsjednice UUDRH o financijskom poslovanju UUDRH za 2012. godinu.

4. Program rada UUDRH za 2013. godinu.

5. Financijski plan UUDRH za 2013.godinu.

6. Razno

Materijali:

Poziv na sjednicu Skupštine

Izvješće o radu 2012. godine

Financijski izvještaj za 2012. godinu

Zapisnik sa Skupštine UUDRH 30.05.2012. Mali Lošinj

Program rada UUDRH za 2013. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013

Predsjednica UUDRH

Ljubica Banović

Tagovi objave:

Podjeli ovu objavu :