Domijada

Domijada

Smotra i natjecanje učeničkih domova Republike Hrvatske

Učenički domovi, kao dio sustava srednjeg školstva Republike Hrvatske, u okviru svog Programa odgojno-obrazovnog rada redovito od 1975. godine održavaju Domijadu kao jedan od oblika odgojno-obrazovnog rada u svakoj nastavnoj godini.

Opravdanost održavanja Domijade zasniva se na kvalitetnom i sustavnom radu u
izbornim programima tijekom godine čime se ostvaruje stalnost unapređivanja odgojnoobrazovnog rada u učeničkim domovima.
Takav oblik odgojno-obrazovnog rada posebice je pogodan i učinkovit s obzirom na
specifične razvojne osobine i potrebe adolescenata.
Program je metodološki i sadržajno koncipiran kao program otvorenog tipa, što znači
da će se u skladu s rezultatima evaluacije mijenjati i poboljšavati, a sadržajno će se prilagođavati
interesima i potrebama učenika u učeničkim domovima.

Svrha i cilj Domijade

Domijada ima temeljnu pedagošku svrhu i cilj kroz natjecanja podupirati druženje i javnu
prezentaciju rezultata rada i vrednovanje dostignuća učenika i odgojno-obrazovnih djelatnika
učeničkih domova Republike Hrvatske. Time se ostvaruje stalno poticanje kreativnih,
stvaralačkih, istraživačkih i sportskih aktivnosti učenika domova te poticanje odgajatelja na
stalnu i kreativnu realizaciju programa odgojno-obrazovnog rada što je preduvjet za stvaranje i
podizanje kvalitete življenja i zadovoljavanje posebnih interesa i mogućnosti učenika u
uvjetima u kojima izostaje svakodnevna skrb i kontakt s roditeljima. Pri tom je naglašena aktivna, odgovorna i suradnička uloga učenika te produktivno angažiranje i učenika i odgajatelja na svim aspektima programa. Djelujući u prostoru strukturiranog slobodnog vremena, potrebno je naglasiti i preventivni karakter navedenih oblika rada sa učenicima u pogledu prevencije potencijalno rizičnih oblika ponašanja.

Zadaća Domijade

Odgojno-obrazovne zadaće Domijade

Odgojno-obrazovne zadaće Domijade sastavni su dio zadaća plana i programa odgojno-obrazovnog rada
u učeničkim domovima. One podrazumijevaju zadovoljenje osnovnih potreba učenika te posebnih
interesa i mogućnosti

Napredak

Otkrivanje, poticanje i praćenje učenikovih specifičnih interesa i sklonosti

Zdravlje

Promicanje zdravih stilova življenja

Samopouzdanje

Razvoj pozitivne slike o sebi

Pozitiva

Razvijanje pozitivnih vrijednosti

Stvaralaštvo

Razvijanje i poticanje stvaralaštva

Kompetitivnost

Jačanje samopouzdanja – tijekom nastupa i sportskih ogleda

Tolerancija

Poticanje tolerancije i suradnje te prihvaćanje različitosti

Kreativnost

Poticanje na kreativan pristup u realizaciji zadaća programa

Komunikativnost

Razvijanje i poticanje komunikacije na svim razinama

Informiranje

Informiranje i razmjenu znanja i ideja te stjecanje novih iskustava

Stručno usavršavanje

Stručno usavršavanje odgajatelja

Predstavljanje

Predstavljanje stvaralaštva Domijade javnosti

Domijada

Vijesti i obavijesti

Vijesti i obavijesti vezane za Domijadu

44. DRŽAVNA DOMIJADA – ROVINJ 2019

Dragi sudionici, nakon godinu dana evo nas opet u divnom Rovinju. Odmjeriti snage, izmijeniti iskustva, sklopiti nova prijateljstva...Imali ste dovoljno vremena smišljati nove taktike, proučavati protivnike, poboljšati svoje vještine, pronaći neku novu kreativnu inspiraciju i zadiviti...

Ne okljevajte kontaktirati nas

Vi imate pitanja – mi imamo odgovore! Na Vaše upite odgovaramo u najkraćem mogućem roku.