Učenički dom Dora Pejačević

Obrazac – 1 obvezno popunjava svaki učenički dom koji sudjeluje u natjecanju na
Domijadi pa čak i onda ako sudjeluje samo s eksponatima za izložbu u izrazima iz članka 28.
U tom slučaju popunjava Obrazac – 1 s osnovnim podacima te „0“ sudionika i Obrazac – 4.
Obrazac je izrađen u Wordu te se po potrebi može proširiti prema broju sudionika. Nakon
proteka roka za prijavu ne može se mijenjati broj sudionika ali se mogu mijenjati imena učenika
te je za natjecanje mjerodavan popis učenika na obrascima 5, 6 i 7.

1
2
3
4
5
6
1
1
1

Obrazac – 2, 3, 4 – Popunjavaju učenički domovi prema osvojenim prvim mjestima na
regionalnom natjecanju. (primjer: ako je učenički dom osvojio 1. mjesto u odbojci popunjava
Obrazac – 2 u koloni odbojka ili ako je osvojio 1. mjesto u recitaciji ispunjavanja Obrazac –3
te upisuje Područje: RECITACIJA, i ostale tražene podatke)
Obrasci se dostavljaju najkasnije do datuma koje odredi Državno povjerenstvo za
Domijadu za pojedinu godinu natjecanja.
Na isti način se popunjavaju se obrasci i za sudjelovanje na regionalnim natjecanjima,
regionalnoj Domijadi.

1

Obrazac – 2, 3, 4 – Popunjavaju učenički domovi prema osvojenim prvim mjestima na
regionalnom natjecanju. (primjer: ako je učenički dom osvojio 1. mjesto u odbojci popunjava
Obrazac – 2 u koloni odbojka ili ako je osvojio 1. mjesto u recitaciji ispunjavanja Obrazac –3
te upisuje Područje: RECITACIJA, i ostale tražene podatke)
Obrasci se dostavljaju najkasnije do datuma koje odredi Državno povjerenstvo za
Domijadu za pojedinu godinu natjecanja.
Na isti način se popunjavaju se obrasci i za sudjelovanje na regionalnim natjecanjima,
regionalnoj Domijadi.

1
1

Obrazac – 2, 3, 4 – Popunjavaju učenički domovi prema osvojenim prvim mjestima na
regionalnom natjecanju. (primjer: ako je učenički dom osvojio 1. mjesto u odbojci popunjava
Obrazac – 2 u koloni odbojka ili ako je osvojio 1. mjesto u recitaciji ispunjavanja Obrazac –3
te upisuje Područje: RECITACIJA, i ostale tražene podatke)
Obrasci se dostavljaju najkasnije do datuma koje odredi Državno povjerenstvo za
Domijadu za pojedinu godinu natjecanja.
Na isti način se popunjavaju se obrasci i za sudjelovanje na regionalnim natjecanjima,
regionalnoj Domijadi.

1

Obrazac – 5, 6, 7 – Popunjava se u dva primjerka za područje s kojim dom nastupa.
Donosi se na natjecanje (ne šalje se organizatoru). Jedan primjerak se predaje zapisničkom stolu
u sportskim natjecanjima s identifikacijskim dokumentom (osobna, putovnica). Za sudjelovanje
u svim područjima kulturnog stvaralaštva predaje se organizatoru, osobi zaduženoj za kulturu
ili predsjedniku/predsjednici Povjerenstva za kulturu. Isti imaju pravo provjeriti identifikacijski
dokument pojedinog učenika. Obrazac se može predati i na zajedničkom sastanku mentora
sporta i kulture dan prije natjecanja prema zahtjevu organizatora.
Učenici koji ne posjeduju identifikacijski dokument nemaju pravo nastupa. Obrasci
moraju biti uredno potpisani, u izvorniku, od strane ravnateljice/ravnatelja učeničkog doma i
mentorice/mentora pojedinog područja natjecanja. Nepotpuni obrasci proglasit će se nevažećim
što može diskvalificirati učenika, skupinu ili ekipu na natjecanju.

1

Obrazac – 5, 6, 7 – Popunjava se u dva primjerka za područje s kojim dom nastupa.
Donosi se na natjecanje (ne šalje se organizatoru). Jedan primjerak se predaje zapisničkom stolu
u sportskim natjecanjima s identifikacijskim dokumentom (osobna, putovnica). Za sudjelovanje
u svim područjima kulturnog stvaralaštva predaje se organizatoru, osobi zaduženoj za kulturu
ili predsjedniku/predsjednici Povjerenstva za kulturu. Isti imaju pravo provjeriti identifikacijski
dokument pojedinog učenika. Obrazac se može predati i na zajedničkom sastanku mentora
sporta i kulture dan prije natjecanja prema zahtjevu organizatora.
Učenici koji ne posjeduju identifikacijski dokument nemaju pravo nastupa. Obrasci
moraju biti uredno potpisani, u izvorniku, od strane ravnateljice/ravnatelja učeničkog doma i
mentorice/mentora pojedinog područja natjecanja. Nepotpuni obrasci proglasit će se nevažećim
što može diskvalificirati učenika, skupinu ili ekipu na natjecanju.

1

Obrazac – 5, 6, 7 – Popunjava se u dva primjerka za područje s kojim dom nastupa.
Donosi se na natjecanje (ne šalje se organizatoru). Jedan primjerak se predaje zapisničkom stolu
u sportskim natjecanjima s identifikacijskim dokumentom (osobna, putovnica). Za sudjelovanje
u svim područjima kulturnog stvaralaštva predaje se organizatoru, osobi zaduženoj za kulturu
ili predsjedniku/predsjednici Povjerenstva za kulturu. Isti imaju pravo provjeriti identifikacijski
dokument pojedinog učenika. Obrazac se može predati i na zajedničkom sastanku mentora
sporta i kulture dan prije natjecanja prema zahtjevu organizatora.
Učenici koji ne posjeduju identifikacijski dokument nemaju pravo nastupa. Obrasci
moraju biti uredno potpisani, u izvorniku, od strane ravnateljice/ravnatelja učeničkog doma i
mentorice/mentora pojedinog područja natjecanja. Nepotpuni obrasci proglasit će se nevažećim
što može diskvalificirati učenika, skupinu ili ekipu na natjecanju.

1
2
3
4
5
6
1

Obrazac – 8 – Popunjava dom organizator regionalne Domijade te ga dostavlja
učeničkom domu organizatoru državne Domijade prvog radnog dana nakon održane
regionalne Domijade. Učenički domovi Zagreba obrazac dostavljaju po završenom
natjecanju i to osobe koje su zadužene za područja sporta ili kulturnog stvaralaštva.

1
1
1