Kako birati članove aktiva i komisija?

Novosti
Aktiv odgajatelja: svaki Dom bira jednog predstavnika u regionalni aktiv , a zatim ti predstavnici domova biraju svog predsjednika koji ih predstavlja u državnom aktivu odgajatelja, koji onda bira svog predsjednika...

1 . Aktiv odgajatelja: svaki Dom bira jednog predstavnika u regionalni aktiv , a zatim ti predstavnici domova biraju svog predsjednika koji ih predstavlja u državnom aktivu odgajatelja, koji onda bira svog predsjednika.

2. Aktiv stručnih suradnika( pedagoga/psihologa): na nivou regije bira svog predsjednika, koji ulazi u državni aktiv stručnih suradnika, koji onda bira svog predsjednika.

3. Aktiv zdravstvenih voditelja: na nivou regije bira svog predsjednika, koji ulazi u državni aktiv zdravstvenih voditelja, koji onda bira svog predsjednika.

4. Komisija za sport : jedan predstavnik iz doma u regionalnu komisiju, koja bira predsjednika i taj ulazi u državnu komisiju , kojom predsjedava predstavnik regije koja je organizator Domijade.

5. Komisija za kulturu : : jedan predstavnik iz doma u regionalnu komisiju, koja bira predsjednika i taj ulazi u državnu komisiju , kojom predsjedava predstavnik regije koja je organizator Domijade.

Tagovi objave:

Podjeli ovu objavu :